Iværksætteri handler om mere end at starte virksomheder

Dato:

Det skal ikke være sværere, end det allerede er, at være iværksætter i Danmark. Med de nuværende skattetunge vilkår og uigennemskuelige bureaukratiske rammer, dræner vi landets ambitiøse og nytænkende iværksættere med bl.a. administrative hindringer, i stedet for at give dem de bedste vilkår for at dyrke innovation og vækst.

I går var jeg til et event med Dansk Erhverv og Venstre med temaet: “Danmark skal være verdens bedste iværksætterland”. ✨🚀

Det er en stor, men god og uindfriet ambition. Jeg deler de samme tanker som Brian Mikkelsen (adm. direktør i Dansk Erhverv), at det er kreativitet, iværksætteri og innovation, der skal drive Danmarks fremtid.

Tre særlige punkter blev fremhævet på dagen:

Det skal være nemmere at få adgang til kapital.
Det skal være nemmere at få adgang til udenlandsk talent.
Vi skal have mere diversitet ind i iværksætteriet.

Alle tre er gode og vigtige fokuspunkter. Men jeg mener, vi mangler en væsentlig og altafgørende vinkel: Iværksætteri handler ikke kun om at starte virksomheder; det handler om at skabe en nytænkende kultur.

Jeg synes der er særligt 3 andre steder vi også skal sætte vores fokus: 

Iværksætteri i uddannelsesprogrammet:
For at forblive konkurrencedygtige i en globaliseret verden er det essentielt, at vi skaber uddannelser, der fremmer og udvikler iværksætteri.

At reducere bureaukratiske hindringer og andre komplekse byrder:
Det skal ikke være sværere, end det allerede er, at være iværksætter i Danmark. Med de nuværende skattetunge vilkår og uigennemskuelige bureaukratiske rammer, dræner vi landets ambitiøse og nytænkende iværksættere med bl.a. administrative hindringer, i stedet for at give dem de bedste vilkår for at dyrke innovation og vækst.

Ændring af skattepolitikken:
Skattepolitikken er altid vigtig, men endnu vigtigere når det kommer til iværksætteri. Vi skal skabe de bedst mulige vilkår for at stimulere viljen og evnen til iværksætteri, bl.a. gennem lavere skattesatser for små virksomheder og bedre muligheder for virksomheder til at skaffe/modtage kapital. Bedre vilkår for investeringer i startups vil selvfølgelig også styrke vores fælles fremtidige iværksætterfundament.

Dette kulturskifte er nødvendigt for at skabe et dynamisk og gunstigt miljø, hvor iværksætterånden bliver en del af Danmarks nationale identitet. Det tror jeg vil være nøglen til langsigtet økonomisk sikkerhed, løsning af kriser og social velfærd.

Tak for en spændende dag. Jeg glæder mig til at se regeringens længe ventede iværksætterudspil.

Du kan nemt dele indlægget her:

flere
indlæg