Iværksætteri

Ligestilling eller særrettigheder?

Ja, vi kan jo prøve at anvende kvotepræmissen på en anden ulighedsfaktor i erhvervslivet. Undersøgelser viser nemlig også, at mænd i CEO-stillinger i gennemsnittet er 5 cm højere end den gennemsnitlige mand. Skal vi så også lave højdekvoter for at inkludere de lavere mænd i toppen af erhvervslivet? Det lyder helt skørt, ikke?

Jeg tror på at iværksætteri er fremtiden. Hvad med dig?

Jeg drømmer om, at vi kunne være et foregangsland for innovation og et fyrtårnet for at skabe et sandt iværksætterparadis, hvor kreativt potentiale fuldt kan udfoldes. Ved at skabe et miljø, hvor iværksættere udvikles, understøttes og kan trives uden unødvendig regulering, samt med en skattepolitik, der belønner initiativ og risikovillighed, kan vi sikre, at Danmark forbliver på forkant med fremtiden.

Innovativ Revolution

Sidder du, ligesom jeg selv har gjort, og tænker; Hvad betyder det egentlig, når politikere smider om sig med ord som “innovativ” og “revolutionær”? Det kan godt virke som tomme fraser, så derfor vil jeg starte med at bryde det ned til noget, vi alle kan forstå. Innovation handler i alt sin enkelthed om, at …

Innovativ Revolution Læs mere »

Iværksætteri handler om mere end at starte virksomheder

Det skal ikke være sværere, end det allerede er, at være iværksætter i Danmark. Med de nuværende skattetunge vilkår og uigennemskuelige bureaukratiske rammer, dræner vi landets ambitiøse og nytænkende iværksættere med bl.a. administrative hindringer, i stedet for at give dem de bedste vilkår for at dyrke innovation og vækst.